Τέλος στην Επάρκεια Διδασκαλίας

(Reading time: 1 minute)Τέλος στη χορήγηση επάρκειας διδασκαλίας στους κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Ποιοί μπορούν να διδάξουν ξένες γλώσσες σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα;

  • Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  •  Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 2012 - 2013.
  • Αλλοδαποί πτυχιούχοι τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών πανεπιστημίων του εξωτερικού μετά από αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., και εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2).
  • Οι πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών ξενογλώσσων τμημάτων εφόσον έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα διδακτικής των ξένων γλωσσών, που ισούται με 30 ECTS

Οι ενδιαφερόμενοι που κατέθεσαν αίτηση για χορήγηση επάρκειας από 26-03-2014 έως και 8-2-2017 λαμβάνουν επάρκεια εφόσον:

α) Κατά την 8-2-2017 ήταν κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου Λυκείου

β) πληρούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους, τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας σε επίπεδο άριστης γνώσης (Γ2/C2).

γ) έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα διδακτικής των ξένων γλωσσών, που ισούται με 30 ECTS.

Το ως άνω Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους ανωτέρω και θα λειτουργήσει μόνο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2018-2019 σε πανεπιστήμια της ημεδαπής..

Μετά τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, το Πρόγραμμα δεν θα παρέχεται πλέον σε μη πανεπιστημιακούς φοιτητές.

 

Latest Issue

September 2017

Το τεύχος Σεπτεμβρίου του ELT NEWS εστιάζει στις μαθησιακές δυσκολίες με μία σειρά άρθρων από έκγριτους παιδαγωγούς και καθηγητές ειδικής αγωγής. Αναλύουμε τη δυσλεξία σε μικρούς και μεγάλους, τις μαθησιακές...

Read more

 

 
© 2017 ELT NEWS. All Rights Reserved.